7.1 C
Trabzon
Perşembe, Aralık 8, 2022
37. 80 YIL ÖNCE TÜRKİYE VE ZELEKA 1938

37. 80 YIL ÖNCE TÜRKİYE VE ZELEKA 1938

0
2294

Şu anda dünyada yaşayan Zelekalı sayısı 1000 hane ve 5000 kişi civarındadır. 80 sene önce bunların kaçının hayatta olduğunu kesin olarak bilmiyor isek de, hangi şartlarda yaşadıklarını çok iyi biliyoruz. Yol yok, su yok elektrik yok, okul yok, hastane yok, doktor yok, ilaç yok… Yok, yok, yok. Tamamen yoklar dünyası.

Sular, köyün belli yerlerindeki çeşmelerden güğümlerle taşınır. Evler ocak diye tabir edilen şöminelerle ısıtılır. Ot, odun vs. sırtta taşınır… Daha doğrusu kadınlarımızın, kızlarımızın sırtından geçer…

İmkânsızlıklar bir yana, cehaletimiz dolayısı ile yapamadıklarımızı hatırladıkça utanırım kendi kendime ki benim şahit olduklarım masum kalır 80 yıl öncesinin yanında.

Buna rağmen dedelerimiz, imamının, bekçisinin, muhtarının, çobanının ücretini öder, çeşmesini yapar, yollarını onarır hiçbir kurumdan yardım beklemez. Yardım almak şöyle dursun, “salma”ile köyünün, vergi ile de Devletinin ihtiyaçlarını karşılardı.

Memurmuş, işçiymiş, emekliymiş gibi yollarla Devletten maaş almak gibi bir yolun varlığından bile haberdar değildir O Köylü.

İşte Mustafa Kemal’in “Yurdun Efendisi” diye tabir ettiği “Köylü” bu köylüdür. Çalışan, üreten, kendini besledikten sonra Ülkeyi ve Halkı besleyendir O Köylü. Ve bizi biz yapan, apartmanlarda oturmamızı sağlayan, evimizin önüne adam başı araba çektiren dedemiz, ninemizdir O Köylü. Sarıkamış’ta Ali Osman Kılıç, Büyük Taarruz’da Yusuf Arslan, Yemen’de İbrahim Arslantürk’tür O Köylü.

Okuma-yazmanın yüzde onu bulmadığı, parayı tanıyıp kullananın azınlıkta bulunduğu, bir öğün yemek için akşama kadar çalışıldığı yıllarda, dedelerimizin, ninelerimizin, bu günlere ulaşmamızı sağlamak için yaptıkları çalışma ve fedakârlığın bir örneği olarak Muhtar Rahmetli (Gavuşoğlu Çubama Muhammet) Mehmet Arslantürk (1904-1983)’ün 1938 yılı Salma Defteri’nden o yıl Zeleka’da yaşayan ve vergi mükellefi dedelerimizi ve ninelerimizi rahmetle analım ve ne yazık ki bir kısmını unuttuğumuzun ayıbı ile kendimize gelelim.

O gün mevcut 116 hanenin 23’ü birinci sınıf addedilerek her birinden 7,5 TL, 34’ü ikinci sınıf olarak addedilerek her birinden 6,5 TL, 39 hanesi üçüncü sınıf olarak belirlenerek her birinden 5 TL ve 20 hanesi dördüncü sınıf olarak belirlenerek her birinden 3 TL tahsil edilmesi Köy İhtiyar Heyetince kararlaştırılmış ve Nahiye Müdürlüğü’nün onayı ile yürürlüğe konmuştur.

Ve sözü Onlara bırakmadan belirtmek isterim ki, eğer bizler de Onlar gibi, her yıl salma ile yaşadığımız köyümüze veya şehirde mahallemize, vergi ile de vatanımıza katkı vermeye devam edebilseydik, bu gün kalkınmışlık seviyemiz çok daha ilerde olurdu elbette.

Selâm olsun sizlere Ey Fedakâr insanlar diyelim ve sözü sahiplerine verelim.

1938 YILI SALMA DEFTERİ

“938 Yılı muhtar, kâtip, korucu, sığırtmaç, imam, hükümet konağı, Kadahor Okulu, köy odası, değirmen vergisi, telefon, radyo, kırtasiye, muzır hayvan itlafı, bayram masrafı, öksüz çocuklara yardım, umulmadık masraflar, neşriyat vs. olmak üzere; 648 Lira 38 kuruş Halka döküm yapılmıştır. Köyün mali vaziyeti göz önüne alınarak, sureti adilanede dört sınıf üzerinden, Köy Kanununun ahkâmına uygun olarak yapılmış ve tahsili hususu için müsaade edilmek suretiyle zimnen onaylandı. 15.4.938 Zeleka Muhtarı M.Arslantürk (mühür, imza), Üye Müslim (mühür-imza), üye (mühür-okunmuyor) Kâtip S.Soysal (imza)

SALMA MÜKELLEFİ HANE HALKI REİSİNİN

Sıra No- Adı Soyadı                     Baba Adı                D.T.        Ö.T.       Lâkap ve Şöhreti

01.Molla İsmailoğlu Rafet            Mahmut              1912      1985      Rafet Mollaismail

02.Takaoğlu Süleyman               Mehmet                1924      2007      Mehmet ve Hasanbey’in Babaları.

 1. Hudekoğlu Asım     Mehmet             1903      1986      Kundurap Ğasım (Mustafa Gezgin)
 2. Mandoğlu Enver        Aziz              1920      1991      Enver Mandoğlu
 3. Rendecioğlu Hasan Efendi        Ali             1874                     Rasim Rendeci’nin babası

06.Takaoğlu Mustafa                      Mustafa             1920      2000      Başkan

 1. Kayaoğlu Alibey                   Ethem              1910      1993      Muhtar
 2. Kabaoğlu Ahmet       Aziz              1888      1941      Hasanı  Babası, (Kütükte Hüseyin)
 3. Hudekoğlu Ömer   Süleyman            1903      1973      Ömer Hudek
 4. Kabaoğlu Yusuf ve Mehmet  Yusuf           1903      1978      Deveci
 5. Kutrioğlu Ali                        Hasan            1886      1977      Kutri Ali Efendi
 6. Halekoğlu Mehmet Emrullah Mehmet 1888      1976      Emrullah
 7. Karahasanoğlu Süleyman      Mehmet        1916      1962      Süleyman Karahasan
 8. Takaoğlu Hüseyin                    Behram           1910      1988      Hüseyin Taka
 9. Ömeroğlu Hulüsi                            Aziz            1903      1996      Koyuncu
 10. Kayaoğlu Veysel                     Zekeriya          1923      2000      Veysel Kaya
 11. Hasekioğlu Ahmet                      Mustafa         1869     1943     Mustafa’nın Dedesi.
 12. Hasekioğlu Altun                                                                         Ali Kayaya  satılan evin sahibesi.

 

 1. Sakaoğlu Hamit                             Ali              1902      1972      Sünnetçi Kobuç
 2. Şerifoğlu Ahmet                        Yusuf             1878      1955      Bahadırın Babnası
 3. Hudekoğlu Emin                           Aziz             1904      1975      Emin Memiş
 4. Çifoğlu İsmail                    Mustafa           1873      1938      Şkebiza
 5. Ömerefendioğlu Ahmet              Bilâl          1900      1992      Ahmet Alika
 6. Kabaoğlu Mahmut                            Aziz            1897      1971      Kiremitçi
 7. Kofalioğlu Mehmet bin İbrahim İbrahim    1904      1986      Muştaki Kofali Muhammet
 8. Ömerefendioğlu Mustafa                Bilâl        1897      1981      Alika Mustafa
 9. Dehasanoğlu Şağban         Mustafa      1857                     Durmuşların Büyük Dedesidir.
 10. Ömeroğlu Kamil                       Mustafa        1880      1943      Hafus Kâmil
 11. Ömerefendioğlu Ömer Usta Mahmut     1889      1970      Ömer Çerek
 12. Halekoğlu İbrahim O.Mehmet İbrahim     1880      1952      Muhtar Koçot
 13. Şerifoğlu Hamit                            Yusuf         1881      1963      Hemit Kuskar
 14. Hudekoğlu Mehmet ve Zihni Numan   1906-1903/1964-1933 Mollaömer Muhtarlar
 15. Hudekoğlu Hüseyin Memiş                  Aziz      1901      1988      Hüseyim Memiş
 16. Kabaoğlu Mustafa                       Mehmet       1908      1970      Hafus ve Nuri Babası
 17. Takaoğlu Mehmet bin Ali                    Ali       1916      1973      Esat Babası
 18. Ömeroğlu Mehmet Bin Mehmet Mehmet 1905 2010      Mehmet Merduyu
 19. Mantoğlu Behzat                         İbrahim       1865      1938      Helimenin Kocası
 20. Kofalioğlu Sait Efendi           Mehmet   1863      1940      Kofali Saat
 21. Yunusoğlu Mustafa                          İbrahim    1873     1941     Hemide Yunusun Kayınpederi.
 22. Çifoğlu Ahmet ve Zeyne           Mehmet   1898      1940     Araz Ahmet ile Annesi Zeyne
 23. Kofalioğlu Ali Osman O. MehmetAli Osman 1916      2004      Kofali Bakkal
 24. Taka Hasan Bini Hasan                Hasan    1910      1994      Hasanefendi Hasan
 25. Hudekoğlu İlyas                                İlyas       1913      1984      Hudek İlyas
 26. Çifoğlu Muslim                                Şerif       1908      1952      Bayburta göçerken vefat etti.
 27. Çifoğlu Şerifoğlu Mehmet               Şerif        1906      1982      Tabuç’da Sünnetçi
 28. Mollaismailoğlu Yusuf       Mehmet       1906      1955      İhsan Başoğlu’nun Babası
 29. Yunusoğlu Fatma                           Yusuf          1892      1967      Yulduza-Hasan Rendeci’nin Annesi
 30. Cincioğlu Mehmet                          Ahmet        1894      1966      Deburalardandır, Cinci anne Tarafıdır
 31. Takaoğlu Hanife Şişman            Şişman      1888      1975      Henife Şişman
 32. Şerifoğlu Mahmut                             Yusuf        1897      1982      Kuskar Mahmut (Akyüz)
 33. Mantoğlu Ahmet Aga           İbrahim      1863      1942      Helime Muhammet’in Amcası
 34. Çifoğlu Mustafa                       Mahmut       1881      1954      Kuhz
 35. Ustamehmetoğlu Mehmet Usta Mehmet 1870      1945      Ustamehmet
 36. Mantoğlu Muhammet                  Şerif     1916                     Adapazarına hicret etti
 37. Hudek Dursun                       Ali Efendi      1908                     Müsteşar-Mebus A.Naci’nin Babasıdır
 38. Kayaoğlu Süleyman                             Eset      1913      1997      Hasekina Süleymen
 39. Tellioğlu İbrahim                           İbrahim     1901      1979      Kako
 40. Ömeroğlu Hasan                       Ali Osman     1902      1996      Merefendi Hasan
 41. Yunusoğlu Aziz                                  Arif       1882                     Bekirin Babası
 42. Kasapoğlu Aziz                           İbrahim     1850      1944      Büyük Kasap
 43. Kaspoğlu Mehmet Efendi              Ahmet    1877      1960      Hubur
 44. Bostoğlu Hüseyin                                  Arif       1904      1959      Tellioğlul Mustafa’nın babaları
 45. Takaoğlu Osman                             Behzat     1883      1951      Osman Taka
 46. Çifoğlu Ali Efendi                                 Şerif      1901                     Şerifefendi Ali
 47. Sakaoğlu Remzi                             Ahmet     1904      1961      Remzi Kobuç
 48. Ğavuşoğlu Kamil                                    Ali       1872      1949      Hışır Tsubama
 49. Teburaoğlu İbrahim ve Halil İsmail   1895-1903/1972-1995    Debura Ustalar
 50. Kutri Salih Efendi                          Mehmet   1879       1948      Ali Rızanın Dedesi
 51. Kutri Ahmet Efendi                          Mehmet    1872      1950      Öğr.Ahmet,Mehmet’in Dedeleri
 52. Ömeroğlu Aziz Efendi            Mehmet  1897      1982      Çakır Haci Aziz
 53. Hudekoğlu Eyyüp                                 Aziz       1895      1985      Eyüp Memiş
 54. Ömeroğlu Ahmet Efendi                Ömer     1888      1967      Uzun Ömer’in Babası
 55. Ömerefendioğlu İzzet            Mahmut   1871                     Hasan Çerekonun Dedesi
 56. Ömerefendioğlu Mehmet bin Bilâl Bilâl    1900      1970      Muhammet Alika
 57. Şerifoğlu Ahmet Efendi             İbrahim    1871      1945      Muhtarın Babası-Uzun (Makri)
 58. Cevahiroğlu Ahmet Efendi             İbrahim    1877      1962      Büyük Cevahir
 59. Rendecioğlu Kasım Efendi           Mehmet   1877      1975      Kasım Rendeci
 60. Kayaoğlu Muslim Efendi                      Ali     1879      1960      Muslim Kaya
 61. Çifoğlu İbrahim                       Süleyman     1897      1972      Evi Camii Altında
 62. Ğavuşoğlu İbrahim Efendi            Mustafa   1870      1957      Cerrah Tsubama
 63. Hudek Mehmet ve Tahsin             İbrahim    1910-1918/1987-1988 Kavina Kardeşler
 64. Ömeroğlu Yusuf                               Ömer     1897      1982      Yusuf Merefendi
 65. Çifoğlu Şağban ve Mehmet              Şağban    1900-1903/1974-1979    Kiremitçi Kardeşler
 66. Kabaoğlu Mehmet bin Mehmet   Mehmet  1916    1948      Bakkal Ahmet’in Babası
 67. Kabaoğlu Alibey                                  Aziz      1911      1986      Muhtar-Köyde Bakkal
 68. Temeloğlu Ömer                                  Aziz      1904      1988      Ömer Temelli
 69. Mantoğlu Mustafa     Mehmet    1906      1980      Patraç Mustafa
 70. Çifoğlu Ömer ve Bekir                  Selim   1906-1932/1980-1985    Hacıkibar Oğulları
 71. Karahasan Hoca Mehmet                   Salih    1882      1962      Kiki
 72. Karahasaoğlu Mustafa               Ahmet   1905      1986      Sünnetçi
 73. Ömerefendioğlu İsmail           Mahmut    1908      1990      Haykıranlı Hala’nın Kocası
 74. Hudek Fehmi ve Ahmet                Ömer     1911      1963      Anneleri Eğridere Bambilerden
 75. Gavuşoğlu Numan                                Kamil  1896         1947      Tsubama Numan
 76. Çifoğlu Niyazi                                 Kâmil    1903      1975      Mehmetali
 77. Halekoğlu Mehmet bin Ahmet Ahmet  1874      1943      Sako
 78. Rendeci İsmail                                     Ali      1880      1968      İsmail Rendeci (Kütükte Hüseyin)
 79. Çifoğlu Bayram                                Yusuf     1899      1973      Bayram
 80. Kayaoğlu Ahmet Çavuş        Beyaz Ali      1908      1968      Çavuş Kaya
 81. Saravaoğlu Salih                       Ahmet           1857      1938      Atmaca

100.Bostoğlu İsmail                                 İlyas             1898                     Adapazarına hicret etti (Tellioğlu)

101.Ömerefendioğlu Katip MehmetKâtip Kâzım              1924      2013      Dilaver Muhammet Hulüsi

102.Abdurrahmanoğlu Abidin                 Kâmil      1904      1996      Ğabidin

103.Bostoğlu Efraim                               İbrahim       1901      1979      İstiklâl S.Gazisi-Kako

104.Kasapoğlu Sakine                      Muhammet     1895      1958      Sakine Cevahireko Dedesi Cevahir

105.Karahasanoğlu  Arslan                   Mehmet    1922                     Süleyman Kardeşi

106.Karahasanoğlu Ali                          Mehmet      1919                     Süleyman Kardeşi

107.Keskioğlu Muhammet                 Süleyman    1896                      Keski Süleymanın Babası

108.Keskioğlu İlyas                                                                            İlyas Keski’nin Dedesi

109.Halekoğlu Sakine                                 Halil          1897      1986      Halilina

110.Taka Mehmet Bini Mehmet        Mehmet    1916      1996      Yakupoğlu Muhammet

111.Çifoğlu Mikdat Oğlu Ahmet            Mikdat     1908      1973      Elife’nin Beyi

112.Tebura Mustafa Hanesi                 İbrahim      1838      1918      Kutri Mevlüde’nin Babası.

113.Halekoğlu Ahmet                           Mustafa       1907      2012      Kırbıyık

114.Ömerefendioğlu Fatma                                                                      Çerekolardandır, belirlenememiştir.

115.Gavuş Hayriye                       Osman O.Salih     1895                    Tsubama-Tabuşda oturur.

116.Hudek Meryem                              Mehmet      1902                    Hudek Çakır Hasan’in Kardeşidir.

ahmetms

 Ahmet MUTLUOĞLU

Çamlıca, 25. 02. 2016

 KAYNAKLAR:

1.Muhtar Mehmet Arsalntürk, İbrahim Oğlu (1904-1983), 1938 Köy Bütçesi

2.Yukarıdaki hane halkı reislerinin şu anki varisleri ile yapılan telefon mülakatları.