7.1 C
Trabzon
Perşembe, Aralık 8, 2022

36. ZELEKA 1965

0
2614

İlk olarak 1681 vergi defterlerinde 10 haneli bir köy hüviyeti ile ortaya çıkan Zeleka, 1700’lü yıllarda, Zeleka’ya gelip köyün en son bölümü olan Boğa Mahallesi’ne yerleşen İksenitli Ömer Efendi’nin iskânı ile kuruluşunu tamamlar. Zaman içinde, Boğa Düzü’nden Kale’ye, Huş Mahallesi’nden Holaysa’ya mevcut köy arazisi bölüşülür ve tapulanır.

Boğa Mahallesi ile İtırmağı çayırları arası ağaçlık, köy ortak malı meradır. Bu kısımdan bazen para karşılığı bazen de bilâbedel (parasız) odun ve kereste dağıtımı yapılır. Güzün de yaprakları, belirlenen günlerde hep beraber toplanır. Köy bekçisi yıl boyu meranın güvenliğinden de sorumludur. Yani idarece belirlenen durumlar haricinde kimse meradan bir şey alamaz.

Zamanla köy nüfusu artar, köy kalabalıklaşır ve ihtiyaçlar çoğalır. Mahmut Oğlu Hudek Numan Efendi (1860-1922) Of Müftülüğü’ne tayin edilir. Devlet katında önemli bir şahsiyetin varlığından da istifade edilerek meranın Kamara-İtırmağı yolundan aşağı kısmı bölüşülür, gerisi yine ortak kullanımda mera olarak kalır.

Nihayet 1960’lı yılların ortalarında köy nüfusu doruğa ulaşır. On hanelik Zeleka, hicretlere rağmen 150 haneyi aşar. Ergenekon’a sığmaz olur Zelekalılar. Daha rahat geçim için, kalan meraların da bölüşümü gündeme alınır ve gerçekleştirilir.

Muhtar, Aziz Oğlu Alibey Kaba (1911-1986)’dır. Toplantılar yapılır, kararlar alınır ve Gavuşoğlu Mehmet Arslantürk (1904-1983)’ün başkanlığında; Hudekoğlu Mehmet Tuncer (1910-1987), Atmaca Salih Oğlu Sadık Doğan (1931-1996), Çerek Ömer Oğlu Talip Aydın (1924-1995), Hamit Oğlu Yusuf Akyüz (1915-2006), Çerek Ömer Oğlu Mehmet Aydın (1926-2005) ve Taka Hasan Oğlu Ekrem Teke (1939-1998)’den müteşekkil tam yetkili bir komisyon oluşturulur. Temelli Aziz Mehmet Oğlu, Köy Bekçisi Ali Aydın (1922-1997) da komisyonun yardımı için görevlendirilir.

Komisyon önce pay sahibi olacak hane halkı reislerini belirler. Kalabalık aileler bir grupta, orta aileler bir grupta ve küçük aileler başka bir grupta listelenir. Buna göre büyük, orta ve küçük olmak üzere üç çeşit parselasyon planlanır. Günlerce arazi çalışması yapılır. Yerinde ölçümler ve kıymet değerlendirmeleri yapılır. Kamara-Taşhana Yolu ile Batiha Düzü arası için ayrı; Batiha Düzü ile Stros Tepesi arası için ayrı olmak üzere, krokiler çizilir. Her iki bölge için küçük, orta ve büyük parseller belirlenir. Parseller kartonlar üzerinde ölçüleri ile çizilir. Çizilen krokiler biri kaybolursa diğerleri bulunsun ve ileride unutulan veya sorun çıkaran parseller yeniden belirlenebilsin diye üç – dört nüsha olarak çoğaltılır.

Belirlenen bir pazar günü Merkez Camii’nin üst katındaki dershane kısmında, hane halkı reislerinin katılımı ile kuralar çekilir ve kime hangi parsellerin düştüğü kayda geçilir. Daha sonra yine belirlenen günlerde araziye çıkılır, parseller sahiplerine veya yakınlarına, sınırları belirlenerek teslim edilir. Yapılan masrafların karşılanabilmesi için de, kuraya katılan her hane halkı reisinden belli bir ücret tahsil edilir.

Benim ilkokul yıllarıma tesadüf eden bu olayın kura çekimine babamla, parsel teslimine de annemle iştirakimin fotoğrafları net olarak zihnimdedir.

Hava güneşli, ortalık bayram yeri gibidir. Komisyon görevlileri, ellerinde takriben 2 metrelik çubuklarla, araziyi ölçüyor ve ilgili parseli kura sahibine teslim ediyordu. Bizim parselimizin biri Taşhana Yolu’nda Fati’nin Gürgenliği’nde, Memişin Çayırı’nın hemen üstünde; ikincisi de Stros Tepesi’ndeydi.

Daha sonra gerek çocukluğumda, gerekse öğretmen olarak köyde ikamet ettiğim yıllarda, odun kestik taşıdık bu parsellerden herkes gibi. Parselini 2000-3000 liraya satan da oldu. Tapuları yoktu tabii olarak ancak sorun halinde Alibey Kaba, Mehmet Arslantürk, Mehmet Asanoğlu, Yusuf Akyüz, … ellerindeki krokilerle imdada yetişiyor, sorunu hallediyordu.

Sonra ne mi oldu? 2000’li yılların başında çıkarılan anlaşılması imkansız bir yasa ile ve hak sahiplerine beş kuruş ödemeden, dedelerimizin tapulu çalılıkları ile beraber mera parsellerimiz de güle oynaya elimizden kaydı gitti.

Açıkçası dedelerimizin dişleri ve tırnakları ile edindikleri toprakları koruyamadık. Ancak ben şahsen bizden sonra oralara sahip çıkılacağına ve toprağımızın, yapılan yanlıştan dönülerek, iadesini sağlayacak nesillerin geleceğine inanıyorum. Zira hiçbir haksızlık baki kalamaz, kalmamalıdır. Her hanesinden en az bir ferdini Çanakkale’de, Sarıkamış’ta ve İstiklâl Savaşı’nda şehit veren bir yöreye böyle bir muamele reva görülmemeliydi.

Şimdi “Birinci Taksimat”ın hikayesini ileride ele almak ümidiyle bu İkinci Mera Taksimatı’nda köyümüzü temsil eden hane halkı reislerinin kim olduklarını, Heyet Başkanı’nın günümüze ulaşan listelerinden görerek selamlayalım ve rahmetle analım onları isterseniz.

KURAYA KATILAN HANE HALKI REİSLERİ:

No  Adı Soyadı Baba Adı D. Tarihi Öl. Tarihi Lakabı
1 Rasim Rendeci Hasan 1932 Sağ
2 Rafet Baş Mahmut 1912 1985 Rafet Mollaismail
3 Süleyman Kaya Eset 1913 1997 Hasekina Süleyman
4 Süleyman Kara Mehmet 1915 1962 Süleyman Karahasan
5 Süleyman Rendeci Kasım 1930 Sağ Hafus Rendeci
6 Mehmet Ali Aslan Aziz 1937 2013 Mehmet Ali Çakır
7 Yaşar Aydın Muhammet 1937 2001 Yaşar Alika
8 Talip Aydın Ömer 1924 1995 Çereko Talip
9 Mustafa Kaba Mehmet 1908 1970 Nuri Babası
10 Ahmet Çiftçi Şağban 1903 1979 Kâmil Babası
11 Mehmet Ali Kaba Mustafa 1932 2011 Hafus Kilimali
12 İbrahim Teper Süleyman 1895 1972 Debura İbrahim
13 Ahmet Aydın Bilal 1900 1992 Ahmet Alika
14 Celâl Çiftçi İbrahim 1929 2000 Hafus Celal
15 Bayram Çiftçi Yusuf 1899 1973 Bayram
16 Yusuf Akyüz Hamit 1915 2006 Yusuf Kuskar
17 Abdurrahim Rendeci Ahmet 1932 2006
18 Hamit Bakırcı Ali 1902 1972 Hamit Kobuç
19 Ahmet Çiftçi Zekeriya 1939 2013 Almancı
20 Süleyman Keski Mehmet 1929 2008
21 Hüseyin Taka Behram 1910 1988
22 H. Mehmet Çiftçi Şerif 1906 1982 Sünnetçi Karahasan
23 Mehmet Kılıç Ali Osman 1916 2004 Kofali
24 Mehmet Rendeci Kasım 1903 1990
25 Mehmet Taka Hasan 1920 1985 Hasanefendi
26 Ahmet Atalay Mustafa 1907 2012 Kırbıyık
27 Aziz Çiftçi Şerif 1920 2005 Tüccar
28 Dursun Ali Arslantürk Numan 1923 1975 Hemide Oğlu
29 İbrahim Çiftçi İsmail 1945 Sağ Şkebiza İbrahim
30 Ömer Aydın Aziz 1904 1988 Ömer Temelli
31 Ahmet Çiftçi İsmail 1934 1965 Şkebiza Ahmet
32 Tahsin Tuncer İbrahim 1918 1988 Hacı Tahsin
33 Halil Teper İsmail 1903 1990 Debura Halil
34 Bahadır Akyüz Ahmet 1917 1969 Behadur Kuskar
35 Ahmet Çiftçi Mustafa 1929 1990 Ahmet Kuhz
36 Mehmet Çiftçi Şağban 1900 1974 Kiremitçi
37 Hasan Taka Hasan 1910 1994 Hasan Hasanefendi
38 Mustafa Kasap Aziz 1916 1996 Kasap
39 Mehmet Aydın Muhammet 1927 1984 Mehmet Alika
40 Mustafa Asanoğlu Kamil 1935 Sağ Cennet Kuşu
41 Alibey Kaba Aziz 1911 1986 Muhtar
42 Niyazi Çiftçi Kâmil 1900 1975 Mehmetali
43 Mehmet Arslantürk İbrahim 1904 1983 Gavuşoğlu
44 Lütfi Çiftçi Ali 1940 2007 Lütfi Hoca
45 Mustafa Çiftçi İsmail 1936 2009 Şkebiza
46 Osman Arslantürk Numan 1941 Sağ Foto Osman
47 Süleyman Taka Mehmet 1924 2007 Zeyne Eşi
48 Niyazi Tuncer İlyas 1916 1994 Hudek Niyazi
49 Ömer Arslan Ahmet 1929 1993 Uzun Ömer
50 Meryem Çiftçi Hasan 1910 1990 Meyreme Hasanefendi
51 Enver Şen Aziz 1920 1991 Mandoğlu Enver
52 Hasan Aydın Şemsettin 1940 Sağ Çereko Hasan
53 Mustafa Gezgin Mehmet 1903 1986 Kundurap
54 Halime Şen Ali 1910 1975 Helime Manduyu
55 Sadık Doğan Salih 1931 1996 Hafus Atmaca
56 H. Mehmet Kasap Aziz 1907 1999 Muhammet Kasap
57 İsmail Hakkı Çiftçi Mustafa 1928 2003 Hafus Kuhz
58 Ali Aydın Aziz 1922 1997 Ali Temelli
59 Esat ve Mustafa Mutlu Ahmet 1925-1927 1992-1993 Kutri Eset-Kutri Hafus
60 Emin Tuncer Aziz 1904 1975 Emin Memiş
61 Mustafa Kaba Aziz 1902 1980 Okulun altında
62 Mehmet Tuncer İbrahim 1910 1987 Kavina Muhammet
63 Mehmet Mutlu Salih 1921 1993 Salihefendi oğlu
64 Salih Kara Mehmet 1932 Sağ Salih Karahasan
65 H. İsmail Arslantürk İbrahim 1910 1986 Gavuş İsmail Cubama
66 İsmail Rendeci Ali 1880 1968
67 Mehmet Zekeriya Taka Zekeriya 1908 1979  Zekeriya Muhammet
68 Mustafa Telli Hüseyin 1942 Sağ Mustafa Post
69 Mustafa Kara Ahmet 1905 1986 Sünnetçi Karahasan
70 H. İbrahim Çiftçi Süleyman 1897 1972 Evi Camii altında
71 Mustafa Atalay Ahmet 1936 Sağ Kırbıyık Mustafa
72 Muslim Aydın Ferhat 1933 2003 Muslim Alika
73 Sait Ali Aslan Aziz 1928 2009 Seydali Çakır
74 Muhammet Atalay Mehmet 1888 1976 Emrullah
75 Hasan Atalay Mehmet 1892 1973 Sako
76 Rasim Tuncer Zihni 1928 Sağ Rasim Mulamer
77 Ahmet Rendeci Kasım 1921 1997
78 Hasan Rendeci Mahmut 1913 1985 Hasan Yulduza
79 İlyas Tuncer İlyas 1913 1984 Hutek Hacı İlyas
80 Muslim Şen Şükrü 1938 Sağ Mandoğlu
81 Eset Taka Mehmet 1933 2005 Muhtar
82 Mehmet Keski İlyas 1927 1993 Keski Muhammet
83 Süleyman Aydın Şemsettin 1950 Sağ Suleyman Çereko
84 Mehmet Durmuş Recep 1900 1972 Kibica Sünnetçi
85 Mustafa Aydın Ömer 1908 1987 Yayıkçı Mustafa Çereko
86 Şevki Taka Zekeriya 1912 1975
87 Hamide Yılmaz Mehmet 1929 1985 Hemide Yunus
88 Makbule Tuncer Ahmet 1911 1985 Ahmet Eşi
89 Mehmet Asan Mehmet 1905 2010 Mehmet Merduyu
90 Lütfi Kaba Mehmet 1942 Sağ Ahmet Kabanın Abisi
91 Kemal Taka Hüseyin 1933 Sağ
92 Ahmet Akyüz Ahmet 1927 1996 Ahmet Kuskar
93 Efraim Telli İbrahim 1893 1979 Kako
94  Ahmet Kaya Beyaz Ali 1908 1968 Çavuş Kaya
95 Mustafa Aydın Bilal 1897 1981 Mustafa Alika
96 Mehmet Aslan Osman 1932 2012 Berber Mehmet
97 Hasan Arslan Ali Osman 1902 1996 Hasan Merefendi
98 Mustafa Hasgiyer Mehmet 1927 1996 Mustafa Haseki
99 Hasan Kaba Ahmet 1940 2015 Bumbura Hasan
100 İbrahim Atalay Mehmet 1929 Sağ Koçot İbrahim
101 Ömer Çiftçi Kibar 1919 2002 Ömer Hacikibar
102 Mustafa Keski Mehmet 1939 Sağ
103 Hasan Arslantürk Numan 1929 2014 Hasan Kofalina
104 Hulüsi Asanoğlu Aziz 1903 1996 Koyuncu
105 Ömer Tuncer Süleyman 1903 1974 Ömer Hudek
106 Mehmet Çiftçi Ali 1932 Sağ Şerif Efendi Oğlu
107 Mehmet Taka Yakup 1916 1996 Yakupoğlu Muhammet
108 Mehmet Kaba Yusuf 1903 1978 Deveci
109 Mehmet Aydın Ömer 1926 2005 Muhammet Çereko
110 Bekir Yılmaz Aziz 1926 2015
111 Yusuf Çiftçi Ahmet 1909 1995 Yusuf Kadahorluoğlu
112 Kâzım Kaya Muslim 1932 2012 Öğretmen
113 Mehmet Taka Ali 1916 1973 Esat-Recep’in Babaları
114 Mehmet Akyüz Ahmet 1910 1982 Uzun
115 İbrahim Aydın Ömer 1927 1997 Hafus Çereko
116 Süleyman Aydın Mehmet 1915 1987 Süleyman Ustamehmet
117 Fındıka Çiftçi Yusuf 1908 1980 Funduka
118 Mustafa Taka Mustafa 1920 2000 Başkan
119 Zihni Kaya Muslim 1943 Sağ Terzi Zihni
120 Mehmet Kaya Zekeriya 1934 2015 Öğretmen
121 Nuri Taka Osman 1939 2001 Taka Nuri
122 Ali Arslan Osman 1918 1980 Alibey Ömerefendi
123 Mahmut Kaba Aziz 1897 1971 Kiremitçi
124 Abidin Baştürk Kâmil 1904 1996 Ğabidin
125 Şükrü Durmuş Mehmet 1931 2012 Kibica Şükür
126 İbrahim Arslantürk Kamil 1906 1980 İbrahim Çubama
127 Hulüsi Aydın Kâzım 1924 2013 Dilaver Muhammet
128 Muslime Aydım Mehmet 1908 1958 Muslime Alika
129 Hacı Ahmet Seçilmiş Ahmet 1909 1991 Cevahir Hacefendi
130 Mustafa Şen Muhammet 1906 1980 Patraç
131 Mehmet Aydın Bilal 1900 1970 Muhammet Alika
132 İsmail Akyüz Ahmet 1890 1976 İsmail Kuskar
133 Ali Mutlu Hasan 1886 1977 Kutri Ali efendi
134 Alibey Kaya Ethem 1910 1993 Muhtar
135 Mehmet Telli Hüseyin 1936 1996 Muhammet Post
136 Hafız Mehmet Çiftçi İbrahim 1925 2015 Hafus Mehmet
137 Eyüp Tuncer Aziz 1895 1985 Eyüp Memiş
138 Ali Çiftçi (Alan) Ahmet 1904 1986 Ali Alan
139 Mustafa Korkmaz Mustafa 1919 1995 Korkmaz
140 İhsan Başoğlu Yusuf 1943 Sağ Mollaismail İhsan
141 Mustafa Aslan Osman 1929 2014 Alime Mustafa
142 Mustafa Seçilmiş Ahmet 1920 1998 Cevahir Mustafa
143 Mustafa Rendeci Kasım 1925 1999 Kasım Mustafa
144 Mahmut Akyüz Yusuf 1897 1982 Kuskar Mahmut
145 Dursun Tuncer Ali 1918 2000 Ali Naci’nin Babası
146 Veysel Mutlu Salih 1925 1998 Kutri Veysel
147 Yusuf Aslan Ömer 1897 1982 Yusuf Merefendi
148 Süleyman Kasap Muhammet 1903 1961 Suleyman Hubur
149 Hulusi Mutlu Ahmet 1926 2014 Kutri Hfus Hulusi
150 İdris Çiftçi Ali 1928 2003 İdris Hafus
151 Alibey Arslantürk İbrahim 1933 1995 Cubama Hafus Alibey
152 Mahmut Aydın Ömer 1925 1998 Saatçı Mahmut

 

Ahmet MUTLUOĞLU

Çamlıca, 28. 01. 2016

KAYNAKLAR:

  1. Mehmet Arsalntürk, İbrahim Oğlu (1904-1983), Kura Listesi
  1. Yukarıdaki hane halkı reislerinin şu anki varisleri ile yapılan telefon mülakatları.