7.1 C
Trabzon
Perşembe, Aralık 8, 2022
26. M.S. 2012 YILINDA KÖYÜMÜZDE SÜLALELER

26. M.S. 2012 YILINDA KÖYÜMÜZDE SÜLALELER

0
2783

Köyümüzün kuruluşundan günümüze kadar çok sular aktı köprülerin altından. Binlerce, on binlerce insan doğdu, yaşadı ve göç etti köyümüzden. Kimi başka diyara, kimiyse Asıl Yar’a. Emin olun bunların büyük çoğunluğu da unutuldu gitti. Bırakınız bireyleri koca sülaleler bile yok oldu, unutuldu. Hayat böyledir; acımasızdır! Kurallarını uygular herkese. Sel gibi götürür her şeyi. Bu selden kapabildiklerimize de hatıra veya anı diyoruz. Ve anılar da yaşananların çok azı ve belki de özüdür.

Değerli okuyucular, isterseniz unutulmadan, hatıralaşmadan tarihe bir not düşelim hep beraber ve halen köyümüzde hayatiyetini sürdüren sülalelerin tespitini yapalım.

Köy girişinden başlamak üzere yaylaya doğru sıralamaya çalışalım M.S. 2012 yılında köyümüzü oluşturan sülaleleri. Belirtmek gerekir ki, temsil edilen bu sülalelerin de sembolik bir kaç kişisi yaşıyor şu an köyümüzde. Köydekilerin onlarca katı, köy dışında, Trabzon dışında veya ülke dışında yaşıyor bu sülale bireylerinin. Köyümüzde bizleri temsil eden bu son kahramanları şükranla selamlayarak ve önce yerel soyadlarını, sonra da parantez içinde resmî soyadlarını yazmak suretiyle sıralamaya çalışalım soyumuzu sopumuzu:

– Mandoğulları (Şen, Şenoğlu)

– Hudekoğulları, Mollaömerler, Memişler (Hudekoğlu, Tuncer, Tunçer, Tunceroğlu, Gezgin)

– Kuskarlar (Akyüz)

– Abdurrahmanoğulları (Baştürk)

– Postlar, Telliler (Tellioğlu)

– Karahasanoğulları (Kara, Karaoğlu, Korkmaz, Karaçay)

– Kabaoğulları (Kaba, Kabaoğlu)

– Keskioğulları (Keski, Keskin)

– Mollaismailoğulları (Başoğlu)

– Yunuslar (Yılmaz)

– Kasapoğulları, Huburlar (Kasap, Kasapoğlu)

– Cevahirler (Seçilmiş, Seçilmişoğlu)

– Çiftçiler (Çiftçi, Çifoğlu, Alan)

– Sakalar (Saka, Sakaoğlu, Bakırcı)

– Kibitaoğulları (Durmuş)

– Rendeciler (Rendeci, Rendecioğlu, Zengin)

– Gavuşoğulları ( Arslantürk, Arslantürkoğlu)

– Kayalar (Kaya, Kayaoğlu)

– Hasekiler (Hasgiyer)

– Koçotlar, Halekoğulları (Atalay)

– Takalar (Taka, Takaoğlu, Teke, Tekeoğlu, Tekke, Tekkeoğlu)

– Ömeroğulları (Asan, Asanoğlu, Aslan, Aslanoğlu, Arslan, Arslanoğlu)

– Kof Ali Oğulları (Kılıç, Kılıçoğlu)

– Atmacalar (Doğan)

– Hacı İbrahimler- Deburalar (Teper, Teperoğlu, Deber, Deberoğlu)

– Kutrioğulları (Mutlu, Mutluoğlu, Erdem)

– Ömerefendioğulları- Çeyrekler- Aliakalar- Temelliler- Ustamehmetler (Aydın, Ömerefendioğlu)

Günümüzde Taşören Köyü nüfüsüna kayıtlı sülalelerini ana hatları ile böylece sıralayabiliriz.

Köyümüz sınırları içinde Kayran Köyü nüfusuna kayıtlı sülaleler de mevcuttur. Bunlar:

– Hacıalioğulları (Akdoğan),

– Kubulukoğulları (Gürsoy)

Yeşilalan Köyü nüfüsuna kayıtlı olup köyümüz sınırları içinde yaşayan sülaleler de şunlardır:

– Çilhorozlar (Tok)

– Koçoğulları (Koç)

– Manekaoğulları (Akçadoğan)

– Vaizoğulları (Deniz)

Diğer taraftan idari olarak ayrı bir köy olarak tescil edilmiş olsa da (Limni) Kayran Köyü nüfusuna kayıtlı:

– Cubocerler- Küçükibrahimler (Gürsoy)

– Marnalar (Aksoy)

– Momoçlar (Yazıcı)

– Mensurlar (Yücel)

– Hacıaliler, Şikonlar, Kaşaveroğulları, (Akdoğan)

– Kocahüseyinoğulları, Mollalar (Şahin- Kocahüseyinoğlu)

– Çolakoğulları (Çolak, Çolakoğlu)

– Körahmetler (Aktürk)

– Kukolar (Kara- Tosun- Aslanoğlu)

– Perçeller (Gencosmanoğlu)

Yine idari olarak Çaykara Merkez Işıklı Mahallesine bağlı, huş ağaçlarının bol miktarda yetiştiği ve buna atfen “Huşo” olarak adlandırılan benim ise “Huş Mahallesi” diye andığım mahallede ikamet eden:

– Şakoğulları, Abdullahlar, Ayranlar, Kasımefendiler, Ağraplar (Şahin)

– Numanoğulları, Fındıklar, Faikler, Tülalar (Soylu, Saylan)

– Çomakoğulları, Husekler, Körahmetler (Selçuk)

– Gedikoğulları, Musalar, Eminler (Gedik)

– Humbaloğulları (Yavuz, Keskin)

Tarlada, çayırda, koruda, ormanda, komda mezrada, yaylada, okulda, camide, değirmende, merada, cenazede, cumada, bayramda, yolda, izde, kıvançta, tasada her gün bir arada yaşıyoruz Kayranlılarla, Huşlularla. Çoğrafi olarak arazimiz evlerimiz birbirine karışmıştır. Bilemediğimiz sebeplerle vakti evvelinde idareleri farklılaştırılan bu insanlar doğal hayatta aynı köylü gibi yaşadılar ve yaşamaya devam ediyorlar. Dolayısı ile biz bu kardeşlerimizle resmen olmasa da gönlümüzde aynı köylüyüz. Tarihte böyle oldu, günümüzde de böyledir.

M.S. 2012 yılında işte bu sülaleler yaşıyor köyümüzde ve yakın çevremizde. Daha doğrusu bu sülaleler temsil ediliyor bir kaçar kişi veya boş evleri ile. Ya temsil edilmeyenler. Göçenler, nesilleri kesilenler, köyden silinenler, unutulanlar… Onları da ileriki yazılarımızda anmaya ve anımsatmaya çalışalım.

 

 

ahmetms

Ahmet MUTLUOĞLU

Çamlıca, 12.10.2012

KAYNAKÇA:

  1. 2012 Yılında Taşören Köyünde, Kayran Köyünde ve Huş Mahallesinde yaşayanlar, yazları gelenler, boş da olsa evleri bulunanlar.