7.1 C
Trabzon
Perşembe, Aralık 8, 2022
25. YAYLAMIZIN TARİHİ 2

25. YAYLAMIZIN TARİHİ 2

0
3065

Yaylalarımızın tarihinin çok yeni olduğunu, Fetih (M.S.1461)’den sonra kurulduklarını, çevremizde; önce Dumanlı (Evoşkâ), sonra Yeditepe (Çahmut),daha sonra da Bayraklı (Mahakambos), Çukurçayır (Tufa), en sonra da Kurtdağı (Eğridere Çahmutu) yaylalarının kurulduğunu; Kurtdağı Yaylası’nın çok yeni olduğunu ve 75 yıl önce kurulduğunu belirtmiştik. Canlı kaynaklarla sabit olan bu tarih, daha sonra irdelemeye çalışacağımız çevremizin geçmişine, geçirdiği değişime, kültürümüzün kökenlerine ve yöremizde rastlanan Arkaik Lâtin ve Grek dillerinin kelime ağırlıklı kalıntılarına ışık tutması bakımından çok önemlidir.

Bu yazımızda konunun bu yönünden ziyade, Bayraklı Yaylamızın kendi içinde geçirdiği tarihi değişim ve gelişim üzerinde durmaya çalışacağız. Özellikle mülkiyetin evrimini, el değiştirmesini belirterek tarihe not düşmeye çalışacağız.

Bayraklı Yaylamız da kendisinden önce kurulan Dumanlı ve Yeditepe Yaylaları gibi karma bir şekilde kurulmuş, daha sonra ise Dumanlı Yaylasındakilerle Bayraklı Yaylasındakiler arasında adeta trampa (değiştirme) yapılması suretiyle bugünkü hallerini almışlardır.

Bu durumu yaylamızın evlerini tek tek ele alarak şöyle belirtebiliriz:

NO  ŞİMDİKİ SAHİBİ                     ÖNCEKİ SAHİBİ-SAHİPLERİ

01   Fatma Akyüz (Keskin)           Mandoğlarından miras olarak Yusuf Akyüz’ün annesine geçmiştir.

02   Yusuf Akyüz                          Bu hane başından itibaren Akyüz (Şerifoğulları) Ailesi’ne aittir.

03   Bahadır Akyüz                      Bu hane de diğerine bitişik olarak kuruluştan beri Akyüzlerindir.

04   Gavuşoğulları                       Mehmet ve İsmail Arslantürklerin eski yaylaları da el değiştirmemiştir. Başından beri Gavuşoğullarına aittir.

05   Alay Arslantürk                    Dişlioğullarından Fadimeden Arslantürklere geçmiştir.

06   Emrullah                              Bilindiği kadarıyla Emrullah Mehmet Atalay’ın mülkü de el değiştirmemiştir.

07   Ahmet Akyüz                        Burası diğer arazilerine bitişik olarak başından beri Akyüzlerindir.

08   Bekir Yılmaz                         Telli Arif’in kızı eşinden, miras yolu ile Aziz Yılmaz (Yunus)’a geçmiştir.

09   Talip Aydın                           Kuruluşta Kofaliların iken 1960 lı yıllarda Talip Aydın tarafından satın alınmıştır.

10   Ali Aydın (Hafız Oğlu)          Keski Süleyman’dan satış yolu ile Talip Aydın geçmiştir.

11   Mustafa Arslantürk              Cincilerden Keskilere geçmiştir.

12   Mustafa Keski                      Cincilerden Keskilere onlardan miras yolu ile Zekeriya Oğlu Mehmet Taka’ya         O’ndan da       satışla tekrar Mustafa Keski’ye geçmiştir.

13   Mehmet Tuncer                   Kayınpederi Mustafa Keskinin yerinde ev yapmıştır.

14   Süleyman Keski                    Telli İbrahim’den Keskilere geçmiştir.

15   Abidin Baştürk                      Kıbılıkoğlu Kamile Gürsoy’dan satın alınmıştır.

15   Mustafa Gürsoy                   Yaylanın kuruluşundan beri Gürsoylara aittir.

16   Ahmet Başoğlu                     Kayran Köyünden Mollar’dan satınalınmıştır.

17   Mehmet Başoğlu                 Yaylanın kurulrşundan itibaren kendilerinin (Mollaismaillerin) dır.

18   İhsan Başoğlu                       Burası da sürekli Başoğullarının (Mollaismailoğullarının) dır.

19   Yakup Takaoğlu                    Dede malıdır, el değiştirmemiştir.

20   Süleyman Taka                     Dede malıdır, el değiştirmemiştir.

21   Çifoğulları                            Dede malıdır.

22   Kâmil Çiftçiler                      Anne tarafından (Dehasanoğlu) Kâmil ve kardeşlerinin dede malıdır.

23   Rendeciler                            Dede malıdır.

24.Hasan Kaba                            Cevahiroğullarından Bunburanın iken miras yolu ile Hasan Kaba’nın babasına geçmiştir.

25   Hüseyin Taka                        Kayran Köyünden Gürsoy (Kıbılık) lardan satınalınmıştır.

26   Karahasanlar                        Dede malıdır.

27   İsmail Rendeci                     Dede malıdır.

28   İbrahim Arslantürk               Dede malıdır.

29   Süleyman Ömerefendioğlu  Sait Kılıçoğlu (Saat Kofali)’ den miras yolu ile Hasan Arslantürk’e O’ndan satış yolu ile         Ali Aydın (Temellioğlu)’a O’ndan da Süleyman Ömerefendioğlu (Çeyrek)’ e geçmıştır.

30   Bilâl Aydın                            Satış yolu ile, Dursun Ali Arslantük’ten (Hemide Osman Oğlu) Yaşar Aydın’a O’ndan da Bilâl Aydın’a geçmiştir.

31   Osman Arslantürk                Kayran Köyünden Hacı Ali Oğlu Hamit Akdoğan’dan satınalınmıştır.

32   Kemal Taka                          Arslantürklerin dede malıdır. Süleyman Arslantürk’ten satış yolu ile Kemal Taka’ya geçmiştir.

33   Ali Aydın (Usta Mehmet)     Kofali Mehmet Kılıçoğlu’ndan satınalınmıştır.

34   Mehmet Aydın                     Dursunbey Tuncer’den satınalınmıştır.

35   Mustafa Aydın                      Koçot Mehmet Atalay’ın destek ve himayesiyle Babaları Süleyman Aydın (Usta Mehmet) tarafından 1930 lu yıllarda mera çevrilerek yapılmıştır.

36   Hasan Ömerefendioğlu       Dede malıdır.

37   İbrahim Atalay (Koçot)         Dede malıdır.

38   Ahmet Ziyauttin Karaoğlu    İlk elden bu aileye aittir.

39   M. Zekeriya Tekke (Taka)    Arsası Karalardan satınalınmıştır.

40   Hulüsi Aydın (Dilaver)          3 parsel halinde; Kayranlı Kocahüseyinler, Gürsoylar (Küçük İbrahimler)ve         Akdoğanlar (Bakırcı) dan satınalınmıştır.

41   Alay Kılıçoğlu                       Villasının arsası Hulüsi Aydından alınmıştır.

42   M.Zeki Doğan (Atmacalar)  Dede malıdır.

43   M.Nuri Akdoğan (Şikon)       Dede malıdır.

44   Süleyman Kayalar                Dede malıdır yarısı Çavuş Kayalardan       satın alınmıştır.

45   İhsan Başoğlu                       Kuruluşta Rendecioğlu Süleyman Efendiye ait iken satış yolu ile Esat Taka’ya O’ndan da Süleyman Kayaya geçmiştir. Kayınpederinin izniyle İhsan Başoğlu da aynı arsada ev yapmıştır.

46   Çiftçiler (Kuhz)                     Abdurrahman Oğullarından Cemile ile Zeliha’dan miras yolu ile Zelihanın çocukları Çiftçilere geçmıştır. Bir zamanlar Cemile Beyi Mandoğlu Ahmet Aga ile burada oturduğu için Ahmet Aga’nın zannediliyor ise de öyle değildir.Bu yerin evveliyatı yaylanın kuruluşunda Abdurrahmanoğullarına aittir.

.47   Kâzim Kaya                           Bu yayla da yaylanın kuruluşunda Abdurrahmanoğullarından Abidin Baştürk ve amcalarının iken satış yolu ile Kayalara geçmiştir.

48   Hasan Taka                          Bu yer yaylanın kuruluşundan beri Taka Hasanefendilere aittir. Son yıllarda Halil İbrahim Karaoğlu dayılarının müsaadeleri ile aynı arsada  ev yapmıştır.

49   İsmet Tuncer                        Kasaplardan miras yolu ile Hudek İlyas Efendiye geçmiştir.

50   Salih Karaoğlu                      Kuruluşundan beri bu aileye aittir.

51   Mollaömerler                      Molaismail Oğlu Rafet Başoğlu’ndan satış yolu ile Mollaömeroğlu Zihniye         Tuncer’e geçmiştir.

52   Ahmet-Mehmet Rendeciler Dede malı olarak Rendecilere aittir. Akrabalarının başka illere göç etmeleri üzerine Kasım Rendeci tarafından satın alınarak çocuklarına tahsis edilmiştir.

53   Cevahirler                            Dede malıdır, el değiştirmemiştir.

54   Tellioğulları                          Yayla kurulalı kendilerinindir.

55   Kâmil Çiftçi                          Başlangıçta Aslan Taka’ya ait olan bu mülk, sırası ile Hüseyin Taka’ya, O’ndan Cevahiroğlu Necati Seçilmiş’e, O’ndan Kuhzoğlu Hafus İbrahim Çiftçi’ye, O’ndan Ustamehmet Oğlu Süleyman Aydın’a ve nihayetinde O’ndanda Kâmil Çiftçi’ye satılmıştır.

56   Muammer Atalay                Dede malıdır.

57   Ahmet Atalay                       Dede malıdır.

58   Mustafa-Ali Taka                 Dede malıdır.

59   Ömer-Adil Tuncer                Dede malıdır.

60   Ahmet Seçilmiş                    Osman Oğlu Şahmeran Taka’dan satınalınmıştır.

61   Osman Taka                         Dede malıdır.

62   Ahmet Çiftçi (Kuhz)              Evveliyatı Osman Takaya ait iken İrfan Taka’dan satış yolu ile Öğretmen Ali Taka’ya, O’ndan da Ahmet Çiftçiye geçmiştir.

63   Aliaga Mehmet Aydın          Miras yolu ile Deberoğullarından Müslim Aydın ve kardeşlerine geçtikten sonra Mehmet Aydın’a satılmıştır.

64   Deberoğulları                       Dede malıdır, yaylanın kuruluşundan beri onlarındır.

65   Ali Rıza Mutlu                      Deberoğullarından Annesi Mevlüde Mutlu’dan miras yolu ile Ali           Rıza Mutlu’ya geçmiştir.

66   Ali Kaya                                Dede malıdır.

67   Alibey Kaba                          Köylünün tahsisi ile Alibey Kaba tarafından mülk haline getirilmiştir.

68   Ahmet Çifoğlu                      Annesi tarafından Dedesi Mahmut Kabaoğlundan satınalınmıştır.

69   Süleyman Rendeci               Tellioğullarından miras yolu ile Mikdat oğlu Ahmet Çiftçiye, O’ndan da satış yolu ile Süleyman Rendeci’ye geçmiştir. Kendisinin müsaadesi ile Damadı Öğretmen Mevlüt Arslantürkoğlu’da aynı yerde ev yapmıştır.

70   Camii Lojmanı                      1980 li yıllarda tapu tescili ile inşa edilmiştir.

71   Zihni Kaya                            Hudekoğullarından Mollaömer Numan Efendiye ait iken satış yolu ile Kayaoğlu Muslim Efendi’ye geçmiştir.

72   Mehmet Aydın (Çeyrek)      Satış yolu ile Haseki (Hasgiyer) lerden Öğretmen Kâzım Kaya’ya, O’ndan da Çeyrekoğlu Mehmet Aydın’a geçmiştir.

73   Esat Taka                              Rendecioğlu Hasandan satış yolu ile Esat Takaya geçmiştir.

74   Muslim Şenoğlu                   Senatör Refet Rendecilerden satış yolu ile Kofalioğulları (Kılıçoğulları) na         Olardan da aynı yolla Muslim Şenoğlu’nageçmiştir.

75   Kasaplar                               Yaylanın kuruluşundan beri kendilerine aittir.

76   Cafer Aydınlar                      Burası da kuruluştan beri Aydınlarındır.

77   İsmet Tuncer                        Satış yolu ile Hudekoğullarından Kundurap Oğlu Mustafa Gezginden satış yolu ile İsmet Tuncer’e geçmiştir.

78   İbrahim Tuncer                    İsmet Tuncer’den alınan arsa üzerine evini inşa etmiştir.

79   Mustafa Tellioğlu                 Şerifoğullarından (Kuskar) Osman-Mahmut Akyüz ve kardeşlerine ait   iken satış yolu ile Mustafa Tellioğlu’na geçmiştir.

80   Ahmet Faik Arslantürkoğlu  Tellioğlu Mustafa’dan aldığı arsa üzerine evini inşa etmiştir.

81   Mustafa Şenoğlu                  1900 lü yılların başında Kırıkkaleye yerleşen Dedemehmetoğullarından satınalınmıştır.

81   Enver Şenoğlu                      Yaylanın kuruluşundan beri Şenoğlarınındır.

82   Mehmet Ali Çiftçi                Dede malıdır.

83   Ali-Yusuf-Ayhan Takalar      Çiftçioğullarının iken miras ve satış yolu ile Takalara geçmiştir.

84   Enver Şenoğlu                      Dede malıdır.

85   Mustafa Korkmaz                 Dede malıdır, el değiştirmemiştir.

86   Mutlular                               Yaylanın kuruluşundan beri bu aileye aittir. Ancak Korkmazlarla Ahmet Efendi arasındaki çayır Salih Efendi tarafından başka      illere göç eden Mollaismaillerden satın alınmıştır. Üzerindeki     obayı da Koçot Mehmet Efendi satın alıp kendi mülküne taşımış ve orada bina etmiştir. Halihazır obaları o obadır.

87   Ramazan Taka                     Dayılarının muvafakatı ile inşaatını yapmıştır.

88   Ömer-Numan Aydın             Satış yolu ile Mandoğulları (Şenoğulları)’ndan Mustafa Kasapoğluna(Hubur) Onlardan da aynı yolla Mehmet Aydın’a geçmiştir.

89   Saih Efendi (Mutlu)              Dede malıdır el değiştirmemiştir.

90   Kayalar                                 Dede malıdır.

91   Mustafa Kaba                       Satış yolu ile Hasekilerden Veysel Kasapoğlu’na, Ondan da aynı yolla Mustafa Kaba’ya geçmiştir.

92   Ahmet Aydın                        Karahasanoğullarından       Ahmet Aydın’a (Aliaga) geçmiştir.

93   Ahmet Tuncer                      Köylünün tahsisi ile 1900 lü yılların ilk yarısında Süleyman Kasapoğlu (Hubur) tarafından mülk haline getirilmiş daha sonra Hoca Ahmet Tuncer’e satılmıştır.

94   Ömer Aydın (Temelli)          Köylünün tahsisi ve Koçot Mehmet Atalay’ın desteği ile 1900 lü yılların ilk yarısında çimenden mülk haline getirilmiştir ve el           değiştirmemiştir.

Son elli yılda 80-90 hane olarak hayatiyetini sürdüren yaylamız son yıllardaki rağbetle yüz haneye yaklaşmış bulunmaktadır. İlk zamanlarda basit ahşap obalardan oluşan yayla elveririmiz zamanla dört odalı evlere, günümüzde ise çok katlı betonarme binalara dönüşmüştür.

Bir diğer önemli husus da eski yayla evlerimizin – ki bunlardan bir kısmı halen hizmet vermektedir; Mutluların, İbrahim Atalayların evleri gibi – top sahası gibi yaylaya çok yakın yerlerden kesilen ağaçlarla inşa edildiği olgusudur. Aradan geçen yüz yılın, ormanı yürüyerek iki saatte varılacak şekilde yaylamızdan uzaklaştırdığı gerçeğidir. Bunda en önemli etken ormanın kamu malı olması olsa gerek. Zira yakın zamana kadar vatandaşın özel mülkiyetinde olan köy ve kom ormanları tükenmek şöyle dursun artarak evlerimize kadar girmiştir. Yeni uygulamalarla köylerimiz orman köyüne, ormanlarımız da kamu ormanlarına dönüştürülmüştür. Umulur ki köy ve kom ormanlarımız da kamunun elinde heder olmaya.

Evet Değerli Taşörenliler, güzel yaylamız Bayraklı’nın özel tarihi gelişimi de üç aşağı beş yukarı böyle cereyan etmiştir. Çevrenin bu en güzel yaylasını bize kazandıran dedelerimizi ve ninelerimizi rahmetle anarken, çağdaş ve gelecek neslimizin köyüne, yaylasına, vatanına ve yurduna sahip insanlar olmasını dileyelim.

 

ahmetms

Ahmet MUTLUOĞLU

Çamlıca, 15. 02. 2012

KAYNAKÇA:

 1. Havva Kılıçoğlu (Aydın), Ali Osman Kızı (1905-…)
 2. Hulüsi Aydın, K3azım (1922-…)
 3. Bekir Yılmaz, Aziz Oğlu (1926-…)
 4. İbrahim Atalay, Mehmet Oğlu (1929-…)
 5. Kemal Tekeoğlu (Taka), Hüseyin Oğlu (1933-…)
 6. Lütfiye Mutluoğlu, Numan kızı, (1933-…)
 7. Safiye Tuncer, Mustafa Kızı (1934-…)
 8. Feride Tuncer,Ahmet Kızı (1934-…)
 9. Ahmet Başoğlu, Yusuf Oğlu, (1937-…)
 10. Mehmet Aydın, Süleyman Oğlu (1943-…)
 11. Kamil Baştürk, Abidin oğlu (1936-…)
 12. Mustafa Çiftçi (Kuhz), Mustafa Oğlu (1943-…)