7.1 C
Trabzon
Perşembe, Aralık 8, 2022
24. KÖYÜMÜZÜM BİLİNEN TÜM MUHTARLARI (2)

24. KÖYÜMÜZÜM BİLİNEN TÜM MUHTARLARI (2)

0
1960

Cumhuriyetin kurulması ile Türkiye modern manada bir devlet düzenine girer. Her şey hiza-i mesafeye çekilir. Kurallara bağlanır devlet yönetimi. Her iş kanuna bağlanır. Başıbozukluk, kargaşa, eşkıya, külhanbeylik gibi keyfi yaramazlıklara son verilir. Ülke nüfusunun yüzde seksene yakın kısmı köylerde yaşadığı için ilk işlerin biri olarak, 18 Mart 1924 tarih ve 442 sayılı “Köy Kanunu” geçirilir Meclis’ten ve 07 Nisan 1924 tarihinde 68 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girer. “Yurdun Efendisi” artık daha nizami, daha kontrollü, daha güvenli bir hayat yaşamaya başlayacaktır. Bunu hak etmiştir de onlarca yüzlerce defa. Zira tarih boyu tarlada, ahırda ve ağıldaki üretimi ile aşarı (onda bir oranındaki vergi) veren de, her yıl açılan savaşa katılan da odur.

Ve nihayet aradan geçen bir asra yakın bir zaman sonunda apartmanlı, elektrikli, asfaltlı modern köye ulaşır Cumhuriyet sayesinde Türk Köylüsü.

Kulaktan kulağa aktarılanlara, yaşayan kaynak kişilerin ifadelerine göre köyümüzün bilinen ilk muhtarlarının Mollaismail Oğlu (Dardağan) Mehmet Başoğlu (1854-1936) ile Koçot Mehmet Atalay (1880-1952)’ın olduklarını belirtmiştik ilk yazımızda. Aradan geçen bir yıllık zaman zarfında yazımızı okuyan, torunu emekli emniyet mensubu Mehmet Şenoğlu (1959-…)’nun         verdiği bilgilerden ve bu bilgileri doğrulayan Konya’nın Kulu ilçesinde mukim Amcam Mehmet Hulusi Mutluoğlu (1926-…)’nun ifadelarinden; Mustafa Oğlu (Mandoğlu) Aziz Şenoğlu (1879-1921)’nun da 1800’lü yılların sonlarında köyümüzde muhtarlık yaptığı anlaşılmıştır.

Diğer taraftan, Of ve Çaykara Özel İdare Müdürlüklerinden alınan bilgilere göre köyümüzün bu günkü modern şekil ve hayatına ulaşmasında gayret ve katkıları saklı muhtarlarımızı şöyle sıralayabiliriz.

Of Kaymakamlığı Özel İdare Müdürlüğünden Ağustos 2010 tarihinde aldığımız şifahi bilgiye göre, 1926-1936 tarihleri arasında köyümüz Zeleka’nın muhtarının Ömeroğlu (Çakır) Aziz Aslanoğlu olduğu anlaşılmaktadır. Bu tarihler arasında Aziz Aslanoğlu (1897-1972)’nun muhtarlık yaptığı ve mera dava ve paylaşımları gibi önemli sorunlarla uğraşıp sonuçlandırdığı köyde de bilinmekte ve sözlü olarak bizlere ulaşmış bulunmaktadır. Ancak bize ulaşan diğer bilgiler, eldeki belgeler ve halen yaşayan canlı kaynaklara göre; örneğin: Kutri Salih Mutlu Efendi (1875-1948)’nin, Ankara Elmadağ’da imamlık yapan Ağabeyi Ahmet Efendi (1872-1950)’ye yazdığı ve halen elimizde mevcut bulunan 10 Haziran 1931 tarihli mektubunda “Muhtarımız, Numan Efendi Oğlu Zihni Efendidir” diye yazmaktadır. Ki bu bilgi, halen hayatta bulunan, Zihni Oğlu Rasim Tuncer (1928-…) tarafından da doğrulanmaktadır. Diğer taraftan adı çok anılan “Hışır” lâkabıyle meşhur Kâmil Arslantürk (1872-1949)’ün de bu tarihler arasında muhtarlık yaptığı nakledilmektedir. Zira canlı kaynaklarımızdan Ahmet Hamdi Tekeoğlu (1931-…) “Beni nüfusa Muhtar Hışır kaydettirdi,” demektedir. Keza, halen hayatta bulunan, Kamil Arslantürk’ün torunu Numan (1900-1948) Oğlu Hasan Arslantürk (1933-… ) “Biz, İbrahim Arslantürk (1906-1980) amcamın çocukları; Ahmet Faik Arslantürk (1928-…), Alibey Arslantürk (1933-1995) ve Mehmet Arslantürk (1936-2010) ile beraber sünnet olduk ve o zaman dedemiz muhtardı,” diye ifade etmektedir. Demek oluyor ki Kamil Arslantürk’ün muhtarlığı da bu zaman dilimine rastlar.

Of Kaymakamlığı Özel İdaresi Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 1936-1940 yılları arasında Zeleka Köyü’nün muhtarı Kamil oğlu Mehmet Çiftçi (1897-1972)’dir; ki bizim kuşağın da tanıdığı Mehmet Çiftçi’nin köyümüzde muhtarlık yaptığı bilinmektedir. Ancak canlı kaynakların ifadesine göre, 1939 yılında muhtar Numan Efendi Oğlu Muhammet Tuncer (1906-1964)’dir.

Keza, Of Özel İdare Müdürlüğü’ne göre, 1940-1946 yılları arasında muhtarımız Behram (Sarıkamış Şehiti) Oğlu Hüseyin Taka ( 1910-1988)’dır. Hüseyin Taka’nın muhtarlık yaptığı da net olarak bilinmekle beraber tarihler yerli yerine oturtulamamaktadır. Zira aşağıda sıralanan canlı kaynaklarımıza göre; 1940 yılında, Mehmet Oğlu Süleyman Kasapoğlu (1903-1961), 1941 yılının bir kısmında Kamil Oğlu Mehmet Niyazi Çiftçi (köyde bilinen adı ile Mehmet Ali) (1900-1975), 1941-1942yıllarında, İbrahim Efendi (1870-1957) Oğlu Mehmet Arslantürk (1904-1983) muhtarlık yapmışlardır. Bu hesaba göre Hüseyin Taka da 1944-45 yıllarında muhtarlık yapmıştır. Çünkü yukarıda adı geçen Kutri Salih Efendi’nin ağabeyi Ahmet Efendi’ye yazdığı, elimizde mevcut, 18 Mart 1947 tarihli mektupta, köy muhtarlarının yenilendiği, bizim köyün yeni muhtarının Cevahir Ahmet Efendi (1877-1962) oğlu Mustafa Seçilmiş (1920-1992)’in olduğu belirtilmektedir.

Buraya kadar yazılanları özetlemek gerekirse; 1950 yılına kadar köyümüz Zeleka’nın bilinen muhtarları ve yaklaşık olarak muhtarlığa başlama yılları şöyle sıralanabilir:

S.No          Adı, Soyadı ve Lâkabı                      Baba Adı                 DT-ÖT                   Muhtarlığa BaşladığıYıl

01              Aziz Şenoğlu                                        Mustafa                   1879-1921           1899

02              Mehmet Baş (Dardağan)                  İbrahim                    1854- 1936          1905

03              Mehmet Atalay (Koçot)                    İbrahim                    1880-1952           1914

04              Aziz Aslanoğlu ( Çakır)                     Mehmet                   1897-1972           1926

05              Zihni Tuncer (Molla Ömer )              Numan                     1903-1933           1931

06              Kamil Arslantürk (Hışır)                   Ali                              1872-1949           1934

07              İbrahim Çiftçi                                     Süleyman                1897-1972           1936

08              Muhammet Tuncer (Molla Ömer)  Numan                     1906- 1964          1939

09              Süleyman Kasapoğlı                         Mehmet                   1919-1961           1940

10              Mehmet Niyazi Çiftçi (Mehmet Ali)      Kamil                        1900-1975           1941

11              Mehmet Arslantürk (Tsubama)       İbrahim                    1904-1983           1942

12              Hüseyin Tekeoğlu (Taka)                 Behram                    1910-1988           1944

13              Mustafa Seçilmiş (Cevahir)              Ahmet                      1920-1992           1947

Mustafa Seçilmiş’ten sonraki muhtarların seçilme tarih ve muhtarlık süreleri Çaykara’nın 1948 yılında ilçe statüsüne geçmesi dolayısı ile düzenli olarak fotoğraflarıyla beraber kayda alınmış ve Çaykara Kaymakamlığı Özel İdare Müdürlüğünce muhafaza edilmiştir. Adı geçen müdürlükten 2010 yılı eylül ayında dosyalarının da incelenmesi suretiyle alınan bilgilere göre; 1950 yılından günümüze kadar köyümüzde muhtarlık yapmış kişilerin kimlikleri ve seçilme tarihleri şöyledir:

S.No          Adı, Soyadı ve Lâkabı                      Baba Adı                 DT-ÖT                   Muhtarlığa BaşladığıYıl

 1. Rafet Başoğlu (Molla İsmail) Mahmut                   1912-1985           13.08.1950
 2. Ali Kaya (Alibey) Ethem                       1910-1993           27.07.1952
 3. Ahmet Ali Kabaoğlu (Alibey) Aziz                           1911- 1986          17.11.1963
 4. Muhammet Aydın (Zafer Mah.) Ömer                         1926-2005           02.06.1968
 5. M.Niyazi Çiftçi (Mehmet Ali) Kâmil                        1900-1975           26.11.1970
 6. Ali Kaya (Alibey) Ethem                       1910-1993           06.01.1971
 7. Mehmet Akyüz (Vekil) Ahmet                      1910-1982           1972
 8. Sadık Doğan (Atmaca) Salih                          1931-1996           09.12.1973
 9. Hasan Arslan (Ömerefendi) Ali                              1902-1996           1976
 10. Mahmut Aydın (Saatçı) Ömer                         1925-1999           12.12.1977
 11. Sadık Doğan (Atmaca) Salih                          1931-1996           04.06.1978
 12. Kemal Tuncer (Müdür) Mehmet                   1944-…                  20.04.1982
 13. Esat Teke (Taka) Mehmet                   1933-2005           25.03.1984
 14. Yusuf Rendecioğlu (Yorgancı) Hasan                       1959-…                  26.03.1989
 15. Numan Aydın Mehmet                   1950-…                  03.06.1990
 16. İhsan Başoğlu Yusuf                        1943-…                  14.08.1998
 17. Nihat Çiftçi Abdül Aziz               1955-…                  2003
 18. Hasan Keski Süleyman                1970-…                  2008

Köyümüzün maddi manevi tüm kazanımlarında ellerinden gelen tüm gayreti sarfeden bu değerli insanların ölenlerine rahmet, yaşayanlarına sağlık ve selâmet dileyerek ve sırası geldikçe icraatlarının detayınlarına, başlarından geçen ve günümüze kadar ulaşan fıkralaşmış olaylarına değineceğimizi belirterek saygı ile huzurlarından ayrılalım şimdilik.

 

ahmetms

Ahmet MUTLUOĞLU

Çamlıca, 20.01.2012

KAYNAKÇA:

 1. Çaykara İlçesi Özel İdare Müdürlüğü
 2. Of İlçesi Özel İdare Müdürlüğü
 3. Havva Kılıçoğlu Aydın, Ali Osman Kızı (1905-…)
 4. Mehmet Hulüsi Mutluoğlu, Ahmet Oğlu (1926-…)
 5. Ahmet Faik Arslantürkoğlu,İbrahim Oğlu (1928-…)
 6. Celâl Ayaz, (1929-…)
 7. İbrahim Atalay, Mehmet Oğlu (1929-…)
 8. Mustafa Çiftçi, Mehmet Niyazi Oğlu (1929-…)
 9. Hasan Arslantürkoğlu, Numan Oğlu (1933-…)
 10. Ahmet Hamdi Tekeoğlu, Hüseyin Oğlu (1933-…)
 11. Aziz Kabaoğlu, Ahmet Ali Oğlu (1934-…)
 12. Mehmet Zeki Başoğlu, Rafet Oğlu (1938)
 13. İsmet Tuncer, İlyas Oğlu (1942-…)
 14. Ahmet (Behram) Tekeoğlu, Hüseyin Oğlu (1943-…)
 15. İbrahim Tuncer, Tahsin Oğlu (1949-…)
 16. Ali İlhan Atalay, İbrahim Oğlu (1954-…)
 17. Ahmet Aydın, Müslim Oğlu (1957-…)
 18. Alay Kasapoğlu, Abdul Aziz Oğlu (1957-…)
 19. İbrahim Arslantürkoğlu, Alibey Oğlu (1959-…)
 20. Hüseyin Şenoğlu, Enver Oğlu (1954-…)
 21. Mehmet Şenoğlu, Enver Oğlu (1959-…)