7.1 C
Trabzon
Perşembe, Aralık 8, 2022
05. Değerlerimizi Tanıyalım ve Tanıtalım

05. Değerlerimizi Tanıyalım ve Tanıtalım

0
2570

Değerlerimizi Tanıyalım ve Tanıtalım

 

AHMET FAİK ARSLANTÜRKOĞLU

 

“Köyümüzde Kültür ve Edebiyat” söz konusu olunca, ilk akla; “Numaniye” nin yazarı Müftü, Hudekoğlu (Tuncer) Numan Efendi (Şair Vehbi) geliyorsa, ikinci akla gelen de, yirmiye yakın eserin sahibi, Vaiz, Ahmet Faik Arslantürkoğlu’dur kuşkusuz. Numan Efendi’nin 1885 Yılında, henüz yirmi beş yaşında iken ve Köyümüz’de, okuma- yazma bilenlerin sayısı iki elin parmaklarını geçmezken, edebi bir eser yazmaya cesaret etmesi,  çok önemlidir . Büyük bir medeni girişim örneğidir. Köyümüz’de ve İlçemiz’de “Aruz Vezni”nin ne olduğu bilinmez ve hatta duyulmamış iken, O’nun bu ölçü ile şiir yazması başlı başına, büyük bir olaydır. Aynı şekilde, Ahmet Hoca’nın hayatının büyük bir kısmını kitaplar arasında geçirmek suretiyle, bıkmadan usanmadan ve önemli bir menfaat beklemeden, araştırmalar yapmak suretiyle yirmiye yakın eser vermesi, her türlü takdirin üzerinde, Köyümüz’ün Yüzü’nü ağartan, bizim için de gurur vesilesi olan bir olaydır.Tıpkı Numan Efendi gibi Ahmet Hoca’mız da Köyümüz’ün tanıtımına çok büyük hizmetler vermiş ve O’nun ismi de Köyümüz’le özdeşleşmiştir. Bize ve bizden sonrakilere düşen görev de, Değerlerimiz’e sahip çıkmak, Onları tanımak ve tanıtmaktır.

 

HAYAT HİKÂYESİ VE EĞİTİMİ

 

Yazar Ahmet Faik Arslantürkoğlu,1928 Yılında,Trabzon İli,Çaykara İlçesi,Taşören (Zeleka) Köyü’nde dünyaya geldi. Babası, 27 yıl Köyümüz’de muhtarlık yapan Kâmil Arslantürkoğlu (1872-1949)’ün oğlu, İbrahim Hoca, Annesi, Yeşilalan Köyünden İbrahim Tosun’un  Kızı Zeynep Hanım (1907-1952)dır.Babası, İbrahim Hoca (1906-1980) devrinde geçerli olan medrese eğitimini almış ve ağırlıklı olarak,Çorum İli, Sungurlu İlçesi çevresinde ve daha ziyade, Helvacılar Köyünde 35 yıl “imam-hatip” lik mesleğini icra etmiştir. Annesi Zeynep Hanım ise, çağdaşı tüm hanımlar gibi ev hanımı olup evinin, bağ ve bahçesinin işiyle ve çocuklarının bakımı ile iştikal etmekteydi.

Ahmet Hoca, ilk dini eğitimini Babası İbrahim Hocadan alarak, kuran okumasını öğrenmiş ve giriş bilgilerini edinmiştir. Bu temel eğitimden sonra, O da okumaya yönlendirilen akranları gibi, hafızlık yapmak üzere, Köy’ün tanınmış Kur’an Hocası (Öğretmeni), Cevahir Hafız Ahmet Hamdi Seçilmiş (1909-1991) Hoca’ya gönderilir. Mudat zamanda Kur’anı hıfzeder (ezberler) ve görkemli bir merasimden sonra “hafız”lık unvanını kazanır.

Yeni yetme diye tabir edilen ilk delikanlılık çağına eren Hafız Ahmet’in Köyü’nde alabileceği eğitim kalmamıştır artık.Ya bazı arkadaşları gibi çok genç yaşta Anadolu Köyleri’nde kadrosu açık camii arayıp imamlığa başlayacak, ya da daha ilerilere ulaşmak için dini eğitimine devam edecekti. O zor olan ikinci yolu seçti.Önce Kur’an eğitimini tamamlamak üzere, Of İlçesi, Uğurlu Beldesi’nde, Türkiye çapında tanınmış Hafı-ı Kurra Mehmet Rüştü Aşık Kutlu (1901-1980) Hocadan kıraat dersleri alır.Buradan da mezun olunca, artık Kur’anı Kerim’in ezbere ve kusursuz okunması eğitimi tamamlanmış sıra anlaşılmasına gelmişti.Bunun için de önce,  o zamanlar Çaykara’nın en tanınmış hocalarından Maraşlı (Paçan) Köyünden İdris Efendi ( 1884-1966)’ den okumaya başlar ve buradaki eğitimini, altı yıl aralıksız olarak  sürdürür.İdris Efendi’nin yanındaki eğitimini tamamlayan Hafız Ahmet, artık Arapça’ya derinlemesine vakıf olmuş ve Kur’anın ne dediğini de adamakıllı anlar seviyeye gelmiştir.Artık O sıradan değil, sıra dışı bir hocadır.Ama bu da yetmez Ahmet Hoca’ya. Bilgisini kemale erdirip doruğa ulaştırmak için İstanbula gider.Orada da, Mehmet Akif ‘in arkadaşı, Dersiam Hacı Saffet Efendi’den, Fıkıh (İslâm Hukuku), Tefsir ( Kuranı Yorumlama Bilimi) okuyup icazet alır.

Böylece ,dini eğitimini tamamlayan Ahmet Hoca’yı, uzun bir mesleki hizmet ve meşakkatli bir araştırmacı yazar kariyeri beklemektedir.Sırası ile: Denizli, Tavas İlçesi, Kuran Kursu Öğretmenliği,Denizli, Buldan İlçesi, Merkez Camii İmamlığı-Fahri Kuran Kursu Öğretmenliğinden sonra Buldan İlçesi Merkez Vaizliği görevlerinde bulunur.Bu görevleri esnasında onlarca hafız ve “din ilimi adamı” yetiştirir.Denizli’deki bu görevlerinden sonra Trabzon İli Merkez Vaizliği’ne atanır.Böylece son nefesine kadar devam edecek olan Trabzon’daki görevi yanında öncekilerine oranla daha kapsamlı araştırmalarına da başlamış olur.Yaş sınırına ulaşınca görevi resmen sona erer, emekli olur. Ama Ahmet Hocanın görevi seksenli yıllarını yaşadığı günüğmüzde de kesintisiz devam etmektedir.Vaazlar, konferanslar, ropörtajlar, radyo-televizyon sohbetleri ve bunlardan zaman buldukça araştırmalar, gazete, dergi ve kitap yazarlığı faaliyetleri devam etmektedir. Günümüzde Trabzon ve havalisinin, alanında en önde gelen, yetkilisi sıfatıyle Türkiye’nin her yöresinden bilgisine müraccat edilen Ahmet Hoca’ya çok tanınmış din adamı, yazar ve akademisyen de baş vurmaktadır.

 

EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ :

 

1993 Yılı’ndan beri Karadeniz Yazarlar Birliği ve Yazarlar Meclisi üyesi olan, Ahmet Faik Arslantürkoğlu’nun çoğu çeviri türünde yirmiye yakın eseri mevcuttur.Yazar bu eserleri ile dinin hurafe ve yanlış yorumlamalardan sakındırılmasına katkıda bulunmaya çalışmış ve bunun için geçmişimizin büyük din alimlerinin klâsikleşmiş eserlerini, günümüz Türkçesi ve çağdaş anlatımı ile halkın hizmetine sunmaya çalışmıştır.Türkiye’nin her tarafında okuyucu bulan eserleri, resmi-özel büyük kütüphanelerin de arayıp, bulundurduğu kaynaklar arasında yerlerini almış bulunmaktadırlar.Takdir edileceği üzere Yazar’ın uzun ve yorucu çalışmalarının amacı edebi eser vermekten çok, Din’in gerçek manada ve özü itibari ile anlaşılmasıdır.Ancak bunun yanında güncel Türkçe’nin kullanımı ve geniş halk kitleleri tarafından anlaşılması hususlsrı da Yazar’ın özen gösterdiği hususlardır eserlerinde.Bu açıdan bakıldığı zaman Ahmet Faik Arslantürkoğlu’nun eserlerinin, Eski Türk Edebiyatından,Yeni Türk Edebiyatına geçişe önemli ölçüde katkı sağladıklarını söylemek mümkündür.

 

YAZARIN YAYINLANMIŞ ESERLERİNİN BAZILARI ŞUNLARDIR :
01-Güzel Ahlak İnsanın En Kıymetli Varlığıdır, (Buldan Merkez Vaiz ve Çarşı Camii İmamı iken  yazdığı kendisine ait ve ilk eseri), Hamle Matbaası-İstanbul 1953 .

 

02-Cenazeler İçin Devir Usulü.(Buldan Merkez Vaizi ve Çarşı Camii İmamı iken  yazdığı kendisine ait ve ikinci eseri) Hamle Matbaası İSTANBUL ,1958

03Gençlere Dini ve Ahlaki Öğütler, (Kendi eseri), Nuruosmaniye Matbaası İstanbul, 1964

04-İtikat,İbadet ve İman Hususları Üzerine Sualli Cevaplı İlmihal.(Kendi eseri), Kanaat Matbaası, 1965.

05-Aldanış, ( Yazarın ifadesine göre; Abdül Vahab-ı ŞARANİ’den tercüme..Basımlarda Gazzali’den tercüme olarak belirtilmiş. Şimdiye kadar 3 baskısı yapılmış), İlk baskısı; Dede Korkut  Yayınevi.P.K 365 Aksaray-İstanbul.1970.

06-Peygamberimizin Sevgilisi DÖRT HALİFENİN MENKIBELERİ, (Şemseddin SİVASİ’den tercüme), Sağlam Kitabevi Çağaloğlu- Çatal çeşme sokak, Gözen Apt. Kat:1, İstanbul, 1976

07-İslamda Evlenme Adabı ve Müslüman Kadını (Kendi eseri), Can Kitabevi, Mevlana Cad.. Bostançelebi sok. No: 11/B Konya, 1983

 

08-Seçme DUALAR  (Kendi eseri),Meral Yayınevi, Beyaz Saray No:25/2 Beyazıt-İstanbul, 1983

09-Ramazan-ı Şerifin Özellikleri ve İlahiler. (Kendi eseri), Bayrak Yayıncılık ve Matbaacılık koll.şkt. İSTANBUL ,1983

10-İslamda Hikmetler ve İlginç Meseleler, ( Bosna-Hersekli Şeyh Ali DEDE’den tercüme), 1.Baskı Eser Ofset Matbaacılık-Trabzon 1995, 2. Baskı: Yasin Yayınevi, Manyasızade Cad.No:47  Çarşamba-Fatih-İSTANBUL, 2007

11-Mecmuatül-Ahzab. (Büyük Dua Kitabı, Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi’den tercüme, İslamoğlu Yayıncılık, Beyazsaray No:21 Beyazıt-İSTANBUL, 1995

12-Müslümanlık ve Hristiyanlık Arasındaki Farklar, ( Edirneli Mehmet Emin Efendi’den tercüme), Enes Kitabevi Manyasızade Cad.No:74 Çarşamba-Fatih-İSTANBUL, 2001

13- Fütühat-ı  Mekkiyeden Tavsiyeler,  (Muhyiddin-i Arabi’den tercüme) Yasin Yayınevi, Manyasızade Cad.No:47  Çarşamba-Fatih-İSTANBUL, 2004

14-ABDÜLLATİF, (Abdüllatif-i HARPUTİ’den tercüme), 14. Baskısı: Eser Neşriyat, Çatlak Çeşme Sok.No:52 Çoğoloğlu-İstanbul, 2004

15-Örnek Vaazlar, (Kendi eseri), 2. Baskı: Yasin Yayınevi, Manyasızade Cad.No:47  Çarşamba-Fatih-İSTANBUL, 2005

16-Futuhatı Mekkiyeden İlhamlar, (Muhyiddin İbn-i Arabi’den tercüme), Yasin Yayınevi, Manyasızade Cad.No:47  Çarşamba-Fatih-İSTANBUL, 2006

17-Mizan-ül Ahlak AHLAK ÖLÇÜLERİ, ( İmamı Gazzzali’den tercüme), Sağlam Yayınevi Cağaloğlu, Çatal çeşme sokak.Gözen Apt.Kat:1, İstanbul

18-Vasiyetname, (İmamı Gazzali’den tercüme), Sahaflar Kitap Sarayı Sahaflar Cad.No:26 Beyazıt-İstanbul

DOSYA HALİNDE BASILMAYA HAZIR ESERLERİ :

01-Gençlere Öğütler ve Ana Baba Hakları, (Kendi eseri).

02-Büyük Vaaz Kitabı, ( Kendi eseri, 2 cilt).

03-Tasavvufun Özü, (Muhiddin-i Arabi’den tercüme).

04-Büyük İlmihal Özeti, (Kendi eseri)

05-Öz İlmihal, (Kendi eseri,kısa)

06-40 Hadis, (Ömer Ziyaeddin’den tercüme)

07-20. Asırda İslamiyet, (Şeyh Muhsini Faniyi Zahiri’den tercüme)

08-Kur’an Kıraati, (Kendi eseri)

09-Tevhid Risalesi, (Gazzali’den tercüme)

Bütün bu basılan ve baslmaya hazır bekleyen eserin, her kelimesi, her cümlesi, iğne ile kuyu kazarcasına yapılan, bir çalışmanın eseridir elbette.Bunlar sabahlara kadar uyumayan, orada burada, saatlerce nutuk atarak zaman öldürmeyen ve kahvenin kirli sıgara dumanını tanımayan insanların yapabildiği işlerdir. Kısacası bu gibi işler; az konuşup çok çalışan, çok üreten kişilerin başarabildiği işlerdir. İşte Ahmet Hoca’mız da bu çalışkan insanlardan biridir ve onun için bu yazımızın konusu olmuştur.

Yazımı,Yayla Camii’nde verdiği, bir vaazında, Ahmet Hoca’dan duyduğum ve çok hoşuma giden bir nakli ile tamamlayayım: ” Ey gönül bir can için  cana minnet eyleme, İzzet-i dünya için sultana minnet eyleme.

 

 

Ahmet MUTLUOĞLU

Üsküdar,10,03,2008

 

KAYNAKLAR :

 

  1. Yazarın Basılı Eserlrindeki Hal Tercemeleri,
  2. Mehmet MUTLUOĞLU (1958-…)’nun, Yazarla yaptığı, 02.03.2008 tarihli söyleşi,
  3. Ahmet MUTLUOĞLU (1952-…)’nun, Yazarla, 02.03.2008 tarihli telefon görüşmesi.

 

Not: İslamda Hikmetler ve İlginç Meseleler, Fütühat-ı Mekkiyeden ilhamlar ve Fütühat-ı Mekkiyeden  Tavsiyeler adlı eserlerini,  Yazarın: Yenimahalle, 9.sokak, no:11, kat:3, TRABZON adresinden ve 0462 22 3 11 48 numaralı telefonundan temin etmek mümkündür. Ayrıca Yazarımız, yazılmış ve yazılmaya hazır eserlerinin basımı için, ilim ve kitap sevdalılarının desteklerini beklemekte ve Taşören Köyü adına kurulacak bir vakıf veya dernek vasıtası ile eserlerinin bastırılıp satılması suretiyle, Köy’üne hizmet etmeyi de bir teklif olarak sunmaktadır.