EKONOMİK YAPI

Kastamonu Elması

        İktisaden faal nüfus, daha ziyade tarım, hayvancılık, orman işçiliği ve bunlara bağlı ürünleri imal ve pazarlama işleriyle uğraşmaktadır. Merkez ilçede ticari hayat ağır basmaktadır.

Tosya'nın kese, tela ve kuşakları

        Tarihsel bir önem taşıyan dokumacılık ve urgancılık, bunların revaçta olduğu zamanlarda Kastamonu'ya pek çok ticari imkan sağlamıştır. Kastamonu, Osmanlı Ordusunun kındap, urgan, halat, çadar, akara, karavana ihtiyaçlarını karşılardı. Yalnız Kastamonu şehrinin içinde 30 boyahane vardı. İplik buralarda eğrilir, boyanırdı. Üç bin tezgah durmadan orduya mal yetiştirirdi.

        Tarıma dayalı bir nitelik taşıyan il ekonomisinin bu yapısı günümüze kadar değişmemiştir. İl faal nüfusunun yüzde 78'i gibi ülke ortalamasının çok üzerinde bir bölümü tarım kesiminde çalışmaktadır.

İnebolu

        Deniz kıyısındaki ilçelerinde mevcut harika plajlarla deniz turizmine, Ilgaz Kayak Merkezi ile kış turizmine, başta İnebolu'da olmak üzere sahip olduğu ahşap mimari örnekleri ile kültür turizmine, başta Şeyh Şaban-, Veli Hz. olmak üzere çok sayıda evliya barındırmasıyla inanç turizmine, İlgarini mağarası ile mağara turizmine, yaylaları ve Valla kanyonu ile dağ turizmine imkan veren çok yönlü turizm potansiyeli, gelecekteki ekonomik katkıları bakımından ümit vermektedir.